Türk Silahlı Kuvvetleri’nin vazifesi, yurt dışından gelecek tehdit ve tehlikelere karşı Türk vatanını savunmak, caydırıcılık sağlayacak şekilde askeri gücün muhafazasını ve güçlendirilmesini sağlamak, Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla yurt dışında verilen görevleri yapmak ve uluslararası barışın sağlanmasına yardımcı olmaktır. Mehmetçik İçin Yurttaşlık Eğitimi (MİYE) Projesi bu sorumluluğun bir bilinciyle hayata geçirilmiştir.

Vatani görevini yapmakta olan Mehmetçiklerin, toplumda sorumlu ve duyarlı bireyler olmalarını sağlamayı amaçlayan MİYE Projesi, onların çeşitli konulardaki farkındalıklarını, sorumluluk bilinçlerini ve duyarlılıklarını geliştirecek bir eğitim programını tasarımlamayı, gerçekleştirmeyi ve etkisini değerlendirmeyi hedeflemektedir.

Proje ve eğitimler hakkında bilgi almak, proje ile ilgili görüş ve önerilerinizi sunmak ya da iletişim kurmak için lütfen üst kısımdaki bağlantıları tıklayınız. Eğitimlere ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılardan da ulaşabilirsiniz.

Yasal Güçlendirme

Yasal Güçlendirme

Temel haklar ve insan haklarının korunması, temel vatandaşlık hakları, çalışma yaşamına ilişkin haklar, özel gereksinim gruplarının hakları, temel ceza hukuku, temel medeni haklar ve medeni yaşamın hukuki gereklilikleri ile ilgili diğer haklar konularında erbaş ve erlerde farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir.

Ayrıntı için tıklayınız... >
Temel İnsan Hakları

Temel İnsan Hakları

İnsan haklarının tanımı, işlevi, içeriği ve koruma mekanizmaları konularında erbaş ve erlerde farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir.

Ayrıntı için tıklayınız... >
Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği

Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği

Kadınların eğitimi, kadınların ekonomik yaşama etkisi, kadınların yasal eşitliği ve kadınlara yönelik şiddet konularında erbaş ve erlerde farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir.

Ayrıntı için tıklayınız... >
Çocuk Hakları

Çocuk Hakları

Çocuk haklarına ilişkin temel kavramlar, çocukların eğitimi ve gelişimi, katılım hakkı ve çocuk hakları ihlalleri konularında erbaş ve erlerde farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir.

Ayrıntı için tıklayınız... >
Çevrenin Korunması

Çevrenin Korunması

Çevre ve çevre sorunlarının tanıtımı, çevrenin korunmasına ilişkin yaklaşımlar, çevrenin korunmasının hukuki alt yapısı, bir vatandaş olarak çevre hakkı ve bu hakkın yasal yollarla aranması konularında erbaş ve erlerde farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir.

Ayrıntı için tıklayınız... >
Genel Sağlık

Genel Sağlık

Sağlık, hastalık ve korunma kavramlarının tanımlanması, beslenme, hareketli yaşam, uyku, ağız ve diş sağlığı gibi sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik davranışlar, aile hayatı ve ana çocuk sağlığı ile bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıklardan korunma konularında erbaş ve erlerde farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir.

Ayrıntı için tıklayınız... >
Güvenli Sosyal Yaşam

Güvenli Sosyal Yaşam

Ev kazaları ve yaralanmaları, işyeri kazaları ve iş yeri güvenliği, doğal afetlerle baş etme, spor
yaralanmaları ile güvenli dijital yaşam konularında erbaş ve erlerde farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir.

Ayrıntı için tıklayınız... >
Öğrenme ve Kişisel Gelişim

Öğrenme ve Kişisel Gelişim

Yolsuzluk ve israfla mücadele, girişimcilik ve inovasyon yönetimi, liderlik ve işbirliği, etkili iletişim ile bilgi ve medya okuryazarlığı konularında erbaş ve erlerde farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir.

Ayrıntı için tıklayınız... >

Okunma Sayısı: 604541    Güncellenme Tarihi: 15.03.2016