Aşağıdaki başlıklara tıklayarak her bir oturuma (konuya) ilişkin videoyu izleyebilirsiniz. Ayrıca Mehmetçik El Kitabı bağlantısına tıklayarak el kitabının içeriğine ulaşabilirsiniz.

 • Çevre ve Çevrenin Korunması
 • Çevrenin Korunmasına İlişkin Yaklaşımlar
 • Hukuk ve Çevresel Koruma
 • Yurttaşlar Açısından Çevre Hakkı

Çevrenin Korunması

Bu eğitim, çevre ve çevre sorunlarının tanıtımı, çevrenin korunmasına ilişkin yaklaşımlar, çevrenin korunmasının
hukuki alt yapısı, bir vatandaş olarak çevre hakkı ve bu hakkın yasal yollarla aranması konularında erbaş ve erlerde
farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda katılımcı Mehmetçiğin aşağıdaki bilgi ve becerilere
sahip olması beklenmektedir:

Çevrenin Korunması konusundaki eğitimin sonunda katılımcılar;

 • Çevrenin, insan hayatının ve toplumun üzerindeki etkisinin önemini açıklayabilecek,
 • İnsanın günlük hayatında gerçekleştirdiği pek çok eylemin ve tükettiği ürünün, çevrenin kirlenmesinde büyük rol oynamakta olduğunu çözümleyebilecek ve değerlendirebilecek,
 • Yerel gibi görünen en küçük çevre sorunlarının bile küresel sorunlara yol açabildiğini öğrenecek,
 • Çevrenin korunması konusunda devletler kadar bireylerin de yükümlülükleri olduğunu ve bu
  yükümlülüklerin yerine getirilmemesinin tüm toplumun zararına sonuçlar doğurabileceğini anlayacak,
 • Çevreyi korumaya ilişkin gündelik hayatta veya iş hayatında gerçekleştirilen bireysel eylemlerin dahi olumlu ve büyük farklar yaratabileceğini anlayabilecek ve bu konuda olumlu yönde üzerine düşenleri yapabilecek,
 • Tüm insanların ve toplumların çevre hakkına sahip olduğunu ve bu hakkın gerek uluslararası hukukta gerek ulusal hukukumuzda her geçen gün daha da dikkate alınan bir konu olduğunu açıklayabilecek,
 • Çevre hukukunda belirli hukuki ilkeler olduğunu ve bu ilkelerle çevreye ilişkin hakların korunmakta ve yükümlülüklerin belirlenmekte olduğunu çözümleyebilecek,
 • Çevre hukuku uyarınca devletin ve her vatandaşın hak ve yükümlülükleri olduğunu açıklayabilecek, bu hakların ihlali söz konusu olduğunda yargı yoluna başvurulabileceğini çözümleyerek gerektiğinde olumlu yönde girişimde bulunabilecektir.

Bu amaçlara bağlı olarak eğitim boyunca aşağıdaki konular ele alınmaktadır:
 

KONU-1: Çevre ve Çevrenin Korunması
• Çevre Kavramları
• Sektörlerin Yarattığı Çevre Sorunları
• Hava, Su ve Toprak Kirliliği
• İklim Değişikliği

KONU-2: Çevrenin Korunmasına İlişkin Yaklaşımlar
• Çevre ve Toplum İlişkisi
• Kirlilikle Mücadele Yöntemleri ve Çevre Koruma İlke ve Yaklaşımları

KONU-3: Hukuk ve Çevresel Koruma
• Çevrenin Korunmasına İlişkin Hukuki İlkeler
• Çevrenin Korunmasında Yurttaşların ve Devletin Sorumlulukları
• Uluslararası Sözleşmeler
• Türk Hukukunda Çevre Hakkı

KONU-4: Yurttaşlar Açısından Çevre Hakkı
• Hakkın Sahipleri ve Yükümlülükler
• İdarenin Karar Alma Sürecine Katılım ve Yargısal Yollara Başvuru Olanakları