Aşağıdaki başlıklara tıklayarak her bir oturuma (konuya) ilişkin videoyu izleyebilirsiniz. Ayrıca Mehmetçik El Kitabı bağlantısına tıklayarak el kitabının içeriğine ulaşabilirsiniz.

 • Çocuk Haklarının Temel Kavramları
 • Çocukların Eğitimi ve Gelişimi
 • Katılım Hakkı
 • Çocuk Hakları İhlalleri

Çocuk Hakları

Bu eğitim, çocuk haklarına ilişkin temel kavramlar, çocukların eğitimi ve gelişimi, katılım hakkı ve
çocuk hakları ihlalleri konularında erbaş ve erlerde farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir. Bu hedef
doğrultusunda katılımcı Mehmetçiğin aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olması beklenmektedir:

Çocuk hakları konusundaki eğitimin sonunda katılımcılar;

 • Çocuğun da hakları olan bir birey olduğunu değerlendirebilecek,
 • Çocukluğun farklı ve önemli bir dönem olduğunu açıklayabilecek,
 • Çocukların eğitiminin ve gelişiminin çocuk hakları içerisindeki yerini tartışabilecek,
 • Çocuk haklarının önemini açıklayabilecek ve kendi çocukluğuna dönerek kendi yaşam öyküsü içerisinde bu önemi örneklendirebilecek,
 • Kendi ailesinde demokratik bir ortam oluşturabilecek ve aile içerisinde çocuğun da görüşlerini göz
  önünde bulundurabilecek,
 • Çocuk hakları anlayışı ve kültürünün geliştirilmesi sürecinde, verilen durumlarda çocuk hakları
  ihlallerini belirleyebilecektir.

Bu amaçlara bağlı olarak eğitim boyunca aşağıdaki konular ele alınmaktadır:
 

KONU-1: Çocuk Haklarının Temel Kavramları
• Yaşama-Gelişme Hakkı
• Eşitlik-Ayrım Gözetmeme
• Çocuğun Yüksek Yararı
• Korunma Hakkı

KONU-2: Çocukların Eğitimi ve Gelişimi
• Çocukların Eğitim Hakkı
• Çocuğun Gelişiminde Oyunun Önemi
• Çocuk Yetiştirme Tutumları

KONU-3: Katılım Hakkı
• Çocuğun Değeri
• Katılım Hakkı ve Demokrasi
• Ailede Katılım
• Okulda Katılım
• Kız Çocukların Eğitimi (Erken Evlilikler-Çocuk Gelinler)

KONU-4: Çocuk Hakları İhlalleri
• Çocuğa Yönelik Şiddet
• Çocuk İşçiliği
• Engelli Çocuklar
• Suça Sürüklenen Çocuklar