Aşağıdaki başlıklara tıklayarak her bir oturuma (konuya) ilişkin videoyu izleyebilirsiniz. Ayrıca Mehmetçik El Kitabı bağlantısına tıklayarak el kitabının içeriğine ulaşabilirsiniz.

 • Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi-1
 • Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi-2
 • Aile Hayatı ve Ana Çocuk Sağlığı
 • Hastalıklar ve Korunma

Genel Sağlık

Bu eğitim, sağlık, hastalık ve korunma kavramlarının tanımlanması, beslenme, hareketli yaşam, uyku, ağız
ve diş sağlığı gibi sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik davranışlar, aile hayatı ve ana çocuk sağlığı
ile bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıklardan korunma konularında erbaş ve erlerde farkındalık oluşturmayı
hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda katılımcı Mehmetçiğin aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olması
beklenmektedir:

Genel sağlık konusundaki eğitimin sonunda katılımcılar;

 • Sağlıklı yaşam ile ilgili temel kavramları açıklayabilecek,
 • Sağlıklı yaşamı destekleyen olumlu yaşam davranışlarını değerlendirebilecek,
 • Tütün, alkol ve madde kullanımının olumsuz etkilerini tartışabilecek,
 • Ruh sağlığının korunmasına ilişkin yapılması gerekenleri açıklayabilecek,
 • Yaşam döngüsünde gözlenen değişimler, özellikler ve sorunları tartışabilecek,
 • Üreme sağlığı ile ilgili temel kavramları açıklayabilecek,
 • Aşırı doğurganlık kavramını tanımlayabilecek,
 • Aile planlaması ile ilgili temel kavramları açıklayabilecek,
 • Bulaşıcı hastalıklardan korunma ilkelerini ve bu hastalıkların tedavi yöntemlerini açıklayabilecek,
 • Bulaşıcı olmayan hastalıklardan korunma ilkelerini ve bu hastalıkların tedavi yöntemlerini açıklayabilecek,
 • Temel ilkyardım uygulamalarını öğrenebilecektir.

Bu amaçlara bağlı olarak eğitim boyunca aşağıdaki konular ele alınmaktadır:

KONU-1: Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi-1
• Sağlıklı Yaşam - Sağlık, Hastalık ve Korunma
• Sağlıklı Yaşam Davranışları - Beslenme
• Sağlıklı Yaşam Davranışları - Hareketli Yaşam (Fiziksel Aktivite), Uyku ve Dinlenme
• Sağlıklı Yaşam Davranışları - Kişisel Temizlik (Hijyen), Ağız ve Diş Sağlığı, Güneş Işını


KONU-2: Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi-2
• Sağlıklı Yaşam Davranışları - Tütün Kullanımın Önlenmesi
• Sağlıklı Yaşam Davranışları - Alkol ve Madde Kullanımın Önlenmesi
• Sağlıklı Yaşam Davranışları - Ruh Sağlığının Korunması
• Sağlıklı Yaşam Davranışları - Güvenli Davranışlar


KONU-3: Aile Hayatı ve Ana Çocuk Sağlığı
• Çocukluk ve Ergenlik Dönemleri
• Üreme Sağlığı Hizmetleri
• Aile Sağlığının Korunması
• Engelli ve Yaşlı Sağlığı ve Bakımının Önemi


KONU-4: Hastalıklar ve Korunma
• Sağlık Hizmetleri ve Kullanımı
• Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma
• Bulaşıcı Olmayan Hastalıklardan Korunma
• Yaralardan Korunma ve İlkyardım