Aşağıdaki başlıklara tıklayarak her bir oturuma (konuya) ilişkin videoyu izleyebilirsiniz. Ayrıca Mehmetçik El Kitabı bağlantısına tıklayarak el kitabının içeriğine ulaşabilirsiniz.

  • Ev Kazaları ve Yaralanmaları
  • İşyeri Kazaları ve İşyeri Güvenliği
  • Doğal Afetlerle Baş Etme
  • Spor Yaralanmaları ve Korunma
  • Güvenli Dijital Yaşam

Güvenli Sosyal Yaşam

Bu eğitim, ev kazaları ve yaralanmaları, işyeri kazaları ve iş yeri güvenliği, doğal afetlerle baş etme, spor
yaralanmaları ile güvenli dijital yaşam konularında erbaş ve erlerde farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir.
Bu hedef doğrultusunda katılımcı Mehmetçiğin aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olması beklenmektedir:

Güvenli sosyal yaşam konusundaki eğitimin sonunda katılımcılar;

  • Ev kazalarına karşı gerekli önlemleri alabilecek ve yaralanmalarda uygun davranışlar sergileyebilecek,
  • İşyeri kazalarına karşı gerekli önlemleri alabilecek ve yaralanmalarda uygun davranışları sergileyebilecek,
  • Doğal afetler öncesi ve sonrasında uygun koruyucu davranışlar sergileyebilecek,
  • Spor yaralanmalarına karşı koruyucu yaklaşımları benimseyecek ve yaralanmalarda uygun ön tedavi uygulayabilecek,
  • Dijital ortamlardaki tehlikeleri belirleyerek güvenli dijital davranışları seçebilecektir.

Bu amaçlara bağlı olarak eğitim boyunca aşağıdaki konular ele alınmaktadır:

KONU-1: Ev Kazaları ve Yaralanmaları
• Ev Kazalarının Tanımlanması
• Ev Kazalarının Sınıflandırılması
• Ev Kazaları ve Yaralanmalarına Karşı Alınacak Önlemler

KONU-2: İşyeri Kazaları ve İşyeri Güvenliği
• İşyeri Kazaları ve İşyeri Güvenliği Kuralları
• Kişisel Koruyucu Donanım ve Ekipmanlar
• İşyerinde Çalışmalarda Güvenlik
• Motorlu Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği


KONU-3: Doğal Afetlerle Baş Etme
• Afetler
• Afetlerde Koruyucu Hizmetler
• Doğal Afetlerle Mücadelede Yer Alan Kurum ve Kuruluşlarda Sivil Savunma
• Afetlerde Bireysel Olarak Yapılması Gerekenler


KONU-4: Spor Yaralanmaları ve Korunma
• Spor Yaralanmaları
• Spor Yaralanmalarında Koruyucu Yaklaşımlar
• Spor Yaralanmalarında Ön Tedavi
• Spor Yaralanmalarında İyileşme Süreci ve Spora Dönüş


KONU-5: Güvenli Dijital Yaşam
• İnternette Güvenli Gezinme
• Güvenli E-posta Kullanımı
• Telefon Dolandırıcılığı
• Dijital Kimlik Hırsızlığı
• İnternet ve Oyun Bağımlılığı
• Sosyal Mühendislik Çalışmaları ve Güvenlik Açıkları