Aşağıdaki başlıklara tıklayarak her bir oturuma (konuya) ilişkin videoyu izleyebilirsiniz. Ayrıca Mehmetçik El Kitabı bağlantısına tıklayarak el kitabının içeriğine ulaşabilirsiniz.

  • Yolsuzluk ve İsraf
  • Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi
  • Liderlik ve İşbirliği
  • Etkili İletişim
  • Bilgi ve Medya Okuryazarlığı

Öğrenme ve Kişisel Gelişim

Bu eğitim, yolsuzluk ve israfla mücadele, girişimcilik ve inovasyon yönetimi, liderlik ve işbirliği, etkili iletişim ile
bilgi ve medya okuryazarlığı konularında erbaş ve erlerde farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir. Bu hedef
doğrultusunda katılımcı Mehmetçiğin aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olması beklenmektedir:

Öğrenme ve kişisel gelişim konusundaki eğitimin sonunda katılımcılar;

  • Toplumsal sorumluluk bilinci göstererek vatandaşlık ve hizmet yönetiminde, yolsuzluk ve israfla mücadele konusunda doğru tutum ve davranışları sergileyebilecek,
  • Toplumda var olan sorunların çözümüne yönelik olarak girişimler başlatabilecek ve inovasyon ortaya koyabilecekler,
  • Ortak amaçlara ulaşmada ve toplumsal sorunların çözümünde lider rolü üstlenebilecek ve işbirliği içinde çalışabilecek,
  • Farklı iletişim ortamlarında sözlü, sözsüz ve yazılı olarak etkili iletişim kurabilecek,
  • Günlük yaşamda karşılaştığı bilgileri eleştirel bir gözle sorgulayarak doğru kararlar verebilecektir.

Bu amaçlara bağlı olarak eğitim boyunca aşağıdaki konular ele alınmaktadır:

KONU-1: Yolsuzluk ve İsraf
• Yolsuzluk
• İsraf
• Yolsuzluk ve İsrafla Mücadele Araç ve Yöntemleri


KONU-2:Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi
• Değer Yaratımı ve Girişimcilik
• Girişimcilik Türleri
• İnovasyon ve Yönetimi
• Girişim Fikrini Hayata Geçirme


KONU-3: Liderlik ve İşbirliği
• Liderliğin Temelleri
• Liderlik Yaklaşımları
• İşbirliğinin Doğası
• İşbirliğini Güçleştiren Faktörler ve Başarılı İşbirliklerinin Temel Adımları


KONU-4: Etkili İletişim
• Sözlü İletişimde Etkili Konuşma ve Dinleme
• Sözsüz İletişim
• Yazılı İletişim
• İletişimde Etkililiği Arttıran Estetik Öğeler


KONU-5: Bilgi ve Medya Okuryazarlığı
• 21. Yüzyıl Becerileri
• Eleştirel Düşünme
• Karar Verme
• Bilgi Okuryazarlığı
• Medya Okuryazarlığı