Aşağıdaki başlıklara tıklayarak her bir oturuma (konuya) ilişkin videoyu izleyebilirsiniz. Ayrıca Mehmetçik El Kitabı bağlantısına tıklayarak el kitabının içeriğine ulaşabilirsiniz.

 • İnsan Haklarının Tanımı
 • İnsan Haklarının İşlevi
 • İnsan Haklarının İçeriği
 • İnsan Haklarını Koruma Mekanizmaları

Temel İnsan Hakları

Bu eğitim, insan haklarının tanımı, işlevi, içeriği ve koruma mekanizmaları konularında erbaş ve erlerde
farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda katılımcı Mehmetçiğin aşağıdaki bilgi ve
becerilere sahip olması beklenmektedir:

Temel insan hakları konusundaki eğitimin sonunda katılımcılar;

 • Temel hakların niteliğini açıklayabilecek,
 • Temel hakların içeriğini açıklayabilecek,
 • Temel insan haklarına sahip olmanın kişilerin hayatındaki önemini tartışabilecek,
 • Hak ihlallerinin bireylerin yaşamlarındaki sonuçlarını tartışabilecek,
 • Hak ihlallerine karşı başvurulabilecek yolları açıklayabilecek,
 • İnsanların farklılıkları ile var olduklarını, herkesin farklı ve eşit olduğunu açıklayabilecek,
 • Diğer kişilere ve kişi gruplarına dair empati kurabilecek,
 • Temel haklara ilişkin elde ettikleri bilgiyi günlük yaşamları ile ilişkilendirebilecek ve diğer kişilere karşı sorumluluklarını tartışabilecek,
 • İçinde bulundukları toplumun temel insan hakları bakımından mevcut durumunu çözümleyebilecek ve bu durumu eleştirel bir bakışla değerlendirebilecek,
 • Temel hakların hem tek tek kişilerin hayatındaki hem de toplumsal gelişmeyi, refah ve barışı sağlamak konusundaki önemini açıklayabilecek,
 • Hem kendi temel insan haklarını hem de ilişkide oldukları diğer bireylerin haklarını savunabilecektir.

Bu amaçlara bağlı olarak eğitim boyunca aşağıdaki konular ele alınmaktadır:

KONU-1: İnsan Haklarının Tanımı
• İnsan Hakları Nedir?
• İnsan Hakları Ne Sağlar?
• İnsan Haklarının Temel Özellikleri: Evrensel, Dokunulmaz, Vazgeçilmez, Devredilmez Bir Bütün Olması
• İnsan Hakları Fikrinin Dayanağı Olan Temel Değerler: İnsan Onuru, Eşitlik, Özgürlük, Ayrımcılık Yasağı, Hoşgörü, Adalet


KONU-2: İnsan Haklarının İşlevi
• İnsan Hakları Kim İçindir?
• İnsan Hakları Ne Zaman Gerekli Olur?
• Hakların Sağlanmasının Koşulları Nelerdir?
• Hakları Kim, Nasıl Kabul Eder?

KONU-3: İnsan Haklarının İçeriği
• Hakları Öğrenmek ve Talep Etmek
• Birinci Kuşak Haklar (Klasik Haklar)
• İkinci Kuşak Haklar (Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar)
• Üçüncü Kuşak Haklar (Dayanışma Hakları)

KONU-4: İnsan Haklarını Koruma Mekanizmaları
• Uluslararası İnsan Hakları Anlaşmaları ve Ulusal Hukukta Karşılıkları
• Uluslararası Koruma İçin Çalışan Örgütler
• Uluslararası Koruma İçin Çalışan Mahkemeler
• Ulusal Koruma Mekanizmaları